Airbnb

תל אביב

אדריכלים I לב-גרגיר

צילום I מקס מורון

מפעם לפעם נעים לנוח קצת מבתים עמוסי חפצים זכרונות וסיפורים,  ולהתרענן לרגע בבית כזה, קטן וקומפקטי, שחפציו ספורים ואת רובם בחרתי בעצמי.
הנה פרויקט מתוק של דירה תל אביבית ליד הים, המיועדת להשכרה לתקופות קצרות -  תיירים וזה.